Sunday, 4 August 2013

Mengembangkan Self Leadership & Personal Development

Seseorang yang mampu mengembangkan diri dan mengatasi berbagai tantangan, kesulitan dan soal hidup dengan luar biasa (Adversity Quotient).

Beliaulah Nabi Muhammad, S.A.W. adalah sebuah contoh yang sangat dan harus kita teladani, sedari kecil beliau telah ditempa oleh berbagai cobaan dan ujian hidup, tapi dengan itu beliau tumbuh menjadi pemuda super. 

Bayangkan usia 6 tahun beliau sudah yatim piatu, dan diasuh oleh sang kakek. Usia 8 tahun ditinggal oleh sang kakek tercinta dan dititipkan ke sang paman yang kehidupannya sedang-sedang saja bahkan sering kekurangan.

Dalam usia dibawah 10 tahun beliau harus mengais nafkah sendiri menjadi penggembala, mencari kayu bakar, buruh batu dan pasir serta bekerja serabutan untuk penduduk Mekkah. 

Hingga akhirnya menjadi seorang pengusaha tangguh nyaris tanpa modal.

Pelajaran yang harus kita ambil adalah bagaimana ia berjuang melawan semua keterbatasan
(a complex-life difficulties) sehingga menjadi seorang pemuda super hebat.

Semoga di bulan Ramadhan yang mulia ini kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran untuk meneladai kanjeng Nabi Muhammad S.A.W.

Meskipun sangat jauh tingkatan beliau untuk diteladani namun semoga saja dengan perjuangan dan ikhtiar dalam Ramadhan kali ini kita semua diberikan hidayah oleh yang Maha Kuasa.

Amin.

Sumber:

Dr. Muhammaad Syafi'i Antonio, M.Ec.
Dr. Muhammad Husain Haekal
Arip Nurahman Notes

No comments: